Alamarin-Jet OY har tillverkat vattenjetpropulsioner sedan 1976 i Alahärmä, Finland.

Alamarin-Jet används av flera myndigheter som sjöräddning, polis tul och försvaret. Ävensjöräddningssällskap och andra professionella användare litar på Alamarins produkter.

Även nöjesbåtsägare har länge använt Alamarin-Jet. Även dessa uppskattar vattenjetens fördelar i jämförelse mot utombordsmotorer eller stern drive.

PRISLISTA

Olika Installationer

 

Ett Motorbyte

 

Produkter:

 

Alamarin-Jet 160, 180/85, 230, 245, 288

 

Referenser 160, 180/85, 230, 230 Twin, 245, 288

 

Hit