till startsidanOljevolym, Yanmar motorer och backslag

Oljespecifikation för Yanmar motorer

Till samtliga Yanmar Marinmotorer - Utom till de nya BY - motorerna där syntetolja föreskrivs skall en ren mineralolja användas. Alla former av syntetoljor -hel eller del är förbjudna att använda. Dessa oljor kan skada motorerna svårt och orsaka haverier. I tabellen nedan framgår vilken oljekvalitet som gäller för respektive motor.

Modell

Volym Oljekvalitet
SB 8 / 12 2,8 / 3,5 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

YSE 8 / 12 1,9 / 3,3 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

YSB 8 / 12 1,9 / 3,3 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

YSM 8 / 12 1,9 / 3,3 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

2QM15 2,5 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

2QM20 5,1 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

3QM30 7,0 l SAE 30 eller 10W-30

API-klass CCeller CD

1GM 1,3 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

2GM 2,0 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

3GM 2,7 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

3HM 5,5 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

1GM10 1,3 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

2YM15 2,0 * SAE 10W-30 eller 15W-40

API-klass CD eller bättre

2GM20 (F) 2,0 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

3YM20 2,7 * SAE 10W-30 eller 15W-40

API-klass CD eller bättre

3YM30 2,8 * SAE 10W-30 eller 15W-40

API-klass CD eller bättre

3GM30 (F) 2,7 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

3HM35 (F) 5,5 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

4JM-TE 7,0 l SAE10W-40 eller 15W-40

API-klass CC eller CD

4JHE / 4JHBE / 4JH-TE / 4JH-TBE / 4JH-HTE / 4JH-HTBE 6,5 l / 7,0 SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

4JH-DTE / 4JH-DTBE 8,0 / 7,0 SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

3JH2E / 3JH2BE /

3JH2-TE / 3JH2-TBE

4,9 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

4JH2E / 4JH2BE /

4JH2-TE / 4JH2-TBE

4JH2-HTE 7 4JH2-HTE

4JH2-DTE / 4JH2-DTBE

4JH2-UTE / 4JH2 YTBE

7,0 l SAE 15W-40

API-klass CC eller CD

3JH3E / 3JH3BE 5,3 SAE 10W-30

API-klass CD eller bättre

4JH3E / 4JH3BE 5,6 AE 10W-30

API-klass CD eller bättre

4JH#-TE / 4JH3-TBE / 4JH3-THE / 4JG3-HTE / 4JH3-HTBE / 4JH3-HTHE / 4JH3-DTHE 7,0 AE 10W-30

API-klass CD eller bättr

3JH4E / 4JH4E 5,0 * AE 10W-30 eller b15W-40

API-klass CD eller bättr

4JH4-TE / 4JH4-HTE 6,4 E 10W-30 eller b15W-40

API-klass CD eller bättr

4LH-TE / 4LH-HTE

4LHA-HTP / 4LH-DTE /

4LHA-DTP / 4LH-STE /

4LHA-STP

10,0 l E 10W-30 eller b15W-40

API-klass CC eller CD

4BY150 / 4BY180 8,0 ** SAE oW-30 / 5W-30 eller

SAE oW-40 / 5W-40

API-klass SM, SL,SJ,SH/CF

ACEA klass A3,B3,B4

6BY220 / 6BY260 11,0 ** SAE oW-30 / 5W-30 eller

SAE oW-40 / 5W-40

API-klass SM, SL,SJ,SH/CF

ACEA klass A3,B3,B4

6LP-DTE / 6LPA DTP 10,0 SAE 15W-40

API-klass CD eller bättre

6LP-STE / 6LPA-STP 10,5 SAE 15W-40

API-klass CD eller bättre

6LY-UTE / 6LYA-UTE

6LY-STE / 6LYA-STE

6LYA-STP / 6LY2A-STP

6LY2-STE / 6LY2A-STE

6LY2A-STP

20,0 SAE 15W-40

API-klass CD eller bättre

6LY3-ETP / -STP,-UTP 18,8 SAE 10W30 eller 15W-40

API-klass CD eller bättre

ACEA-klass E-3,E-4,E-5

JASO-klass DH-1

6CX-ETE 23,0 SAE 15W-40

API-klass CD eller bättre

6CX-GTE / 6CX-GTE2 22,0 SAE 15W-40

API-klass CD eller bättre

 
* Motoroljor som endast uppfyller API.klass: CG-4, CH-4 eller ACEA-klass:E-1, E-2, klass B eller Jaso: DH-2, DL-1 och där det inte anges andra klassningar som omfattas av tabellen får ej användas. Dessa motoroljor är gjorda för andra typer av motorer och kan orsaka svåra skador på Yanmar marinmotorer

** Yanmar marinmotorer typ BY skall köras på en helsyntet olja med klassning enligt tabellen.Inga mineraloljor får användas till dessa motorer.

 

Oljespecifikation för Yanmar backslag och segeldrev

I tabellen nedan framgår vilken olja som gäller för respektive backslag

Beteckning

Volym (L)

Oljekvalitet

KBW 10 0,7 l  
HBW 150 0,75 l  
KBW 20 1,2 l  
KBW 21 1,2 l  
HURT KH18 1,70 l  
KM2 0,3 l  
KM3A 0,45 l  
KM35A 0,65  
KM4A 1,3 l  
KM5A 2,1 l

 Rev feb -20